اطلاعیه حداقل
لینک های ویژه حداقل

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری    

سفیر سلامت

حداقل

 

 

اخبار حداقل
08

برگزاری کلاس آموزشی مباحث مقدماتی وشناخت شبکه جهت مراقبین سلامت ، کاردانان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای ومسئولین مراکز توسط مرکز آموزش بهورزی

درراستای آشنا نمودن پرسنل رده میانی با برنامه مراقبین سلامت ، کلاس آموزشی در این رابطه در تاریخ 7/9/95 جهت کلیه مراقبین سلامت ، کاردانان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای ومسئولین مراکز توسط مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید.

در این کلاس ضمن آشنا نمودن آموزش گیرندگان به اصول طراحی شبکه وسیستم ارجاع دررابطه با نحوه اجرای برنامه مراقبین سلامت در شهرستان چرداول  آموزشهای لازم ارائه گردید.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (27)
کد خبر: 12144
جستجو